12.05.2023 – Centralizatorul răspunsurilor la propunerile și observațiile primite pentru Ghidurile de finanțare ale PR SV Oltenia pentru Dezvoltare urbană integrată

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest (PR SV) Oltenia 2021-2027, publică Centralizatorul cu răspunsurile la observațiile și propunerile primite în perioada de consultare publică pentru cele 3 ghiduri de finanțare aferente Priorității 7 – Dezvoltare teritorială sustenabilă, Obiectivul Specific 5.1 – Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane.

Centralizator comentarii și observații Ghid Sprijin pentru dezvoltare urbană

13.03.2023 – Sprijin pentru dezvoltare urbană integrată:
Draft Ghidul solicitantului – apel dedicat municipiilor reședință de județ;
Draft Ghidul solicitantului – apel dedicat municipiilor;
Draft Ghidul solicitantului – apel dedicat orașelor.

Ghidurile solicitantului se află în consultare publică pe o perioadă de 15 zile lucrătoare, până la data de 31 martie 2023. Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail office@adroltenia.ro.Centralizatorul răspunsurilor la propunerile și observațiile primite pentru Ghidurile de finanțare ale PR SV Oltenia pentru Dezvoltare urbană integrată