Prezentare generală POR SV Oltenia 2021-2027

Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027

Programul Operațional Regional (POR) Sud-Vest 2  ale regiunii, adresându-se atât autorităților publice, cât și mediului privat, în vederea creșterii calității vieții în regiune.

POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 acoperă domenii diverse precum inovarea/cercetarea, transferul tehnologic, creșterea competitivității IMM-urilor, digitalizarea în folosul cetățenilor, eficiența energetică, dezvoltarea urbană, mobilitatea și accesibilitatea, infrastructura verde și biodiversitatea,  infrastructura educațională, turism și patrimoniu cultural si dezvoltare teritoriala integrata.

Viziunea strategică a POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 are la bază nevoi de dezvoltare, identificate și prioritizate într-un cadru larg partenerial ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului actual de dezvoltare socio-economică a regiunii. Peste 1,2 Mld de Euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) si bugetul de stat vor fi alocati pentru investitii in Regiunea Sud-Vest Oltenia prin intermediul celor 8 Prioritati ale programului:

P1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice

P2 – Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor                                      

P3 – Eficiență energetică și infrastructură verde

P4 – Mobilitate urbană durabilă

P5 – Accesibilitate și conectivitate la nivel regional                                   

P6 – Educație modernă și incluzivă                                                   

P7 – Dezvoltare teritorială sustenabilă

P8 – Asistență tehnică