Componență

Componenta CM PR SV Oltenia 2021-2027

 

Rezultate finale procedura de selectie CM PR SVO

Rezultate preliminare procedura de selectie CM PR SVO
Anunt privind selectia partenerilor CM PR SVO
Ca urmare a suspendarii procesul de selectie a membrilor reprezentativi pentru constituirea Comitetului de Monitorizare PR SV Oltenia 2021-2027, avand termenul limita de depunere a candidaturilor data de 28.09.2022, Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia relanseaza procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 (PR SV Oltenia 2021-2027), program care a fost aprobat oficial de catre Comisia Europeană în data de 14 octombrie 2022.

Organizațiile/entitățile interesate sunt invitate să depună, prin posta electronica, până la data de 11 noiembrie 2022, la adresa office@adroltenia.ro, un dosar cu următorul conținut:

Formularul de candidatura, cu respectarea modelului prezentat atasat.

Statutul in vigoare al organizaţiei,  documente statutare in vigoare si alte documente din care sa rezulte: domeniul de activitate, sediul social/filiala/sucursala, reprezentantul legal al organizatiei in prezent, vechimea in domeniul vizat (copie certificată conform cu originalul de reprezentantul legal sau imputernicit, caz in care se va transmite si imputernicirea);

Alte documente suport

Pentru mai multe informatii va rugam sa descarcati anuntul privind selectia partenerilor CM PR SVO si metodologia de selectie.

Metodologie selectie parteneri CM PR SV Oltenia
Anunțul privind selecția partenerilor CM PR SVO

Clarificare la anuntul de selectie pentru constituirea Comitetului de Monitorizare al Programului Regional SVO 2021-2027

In conformitate cu prevederile art. 39, alin 1 din Regulamentul 1060/2021 si cu Metodologia pentru identificarea și selecția partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, fiecare membru al Comitetului de Monitorizare dispune de un vot.

Avand in vedere faptul ca sunt organizatii care au aplicat pentru mai multe categorii, ADR SV Oltenia precizeaza faptul ca o organizatie poate fi reprezentata in cadrul CM PR SV Oltenia pentru o singura categorie. De asemenea, in cazul dosarelor de candidatura depuse pentru organizatii diferite, dar avand acelasi reprezentant legal, doar una dintre organizatii va putea fi membra in cadrul CM PR SVO 2021-2027. 

Reprezentarea in CM PR SV Oltenia a aceleiasi organizatii in cadrul mai multor categorii sau a unor organizatii diferite avand acelasi reprezentant legal, ar da posibilitatea acestora de a exercita mai multe voturi, fapt ce ar contraveni reglementarilor stipulate mai sus.

Astfel, in cazul in care organizatia este selectata castigatoare in cadrul mai multor categorii, aceasta va fi informata in acest sens si i se va solicita sa aleaga o singura categorie pe care doreste sa o reprezinte in cadrul CM PR SV Oltenia.

De asemenea, in cazul in care sunt selectate castigatoare organizatii diferite, avand acelasi reprezentant legal, acestuia i se va solicita sa aleaga o singura organizatie care sa faca parte din CM PR SV Oltenia.”

Anunț privind selecția partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027

Anunt constituire CM PR SVO-sept 2022

Criterii calificare si selectie-CM PR SVO

Formular candidatura-CM PR SVO

Metodologie CM PR SVO

Adresa ADR SV OLTENIA catre AMCOR referitor la anuntul privind selectia partenerilor relevanti pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027

Adresa nr. 26497